:::GEODETSKA DELA IZVAJAMO PO VSEJ SLOVENIJI:::

Geodetski načrt

 

Vsebino geodetskega načrta določita naročnik in geodetsko podjetje, ki geodetski načrt izdeluje. Vsebina je odvisna predvsem od namena izdelave geodetskega načrta. Geodetski načrt lahko vsebuje podatke o vseh objektih in pojavih v prostoru (relief, hidrografija, stavbe in gradbeni inženirski objekti, zemljepisna imena, geodetske točke, administrativne meje, zemljiške parcele itd.), lahko pa le tiste podatke, ki so za naročnika nujno potrebni in ki so v skladu z minimalno vsebino, ki je predpisana za določen geodetski načrt. Vsebine geodetskega načrta je izdelana po topografskem ključu. Naročnik geodetskega načrta in geodetsko podjetje se ob naročilu izdelave geodetskega načrta dogovorita tudi o podrobnosti in natančnosti prikazanih vsebin. V posameznih primerih bo namenu izdelave geodetskega načrta zadostovala natančnost in podrobnost podatkov iz uradnih evidenc (iz topografske baze, zemljiškega katastra, katastra stavb itd.), v drugih primerih pa bo potrebna dodatna izmera ali prevzem podatkov iz drugih evidenc. Ker prihaja med posameznimi podatki do položajne neusklajenosti, mora geodetsko podjetje pred izdelavo grafičnega prikaza podatke medsebojno uskladiti in s tem zagotoviti preglednost in uporabnost geodetskega načrta.

 

Pravilnik določa, da je geodetski načrt sestavljen iz grafičnega prikaza in certifikata geodetskega načrta. Grafični prikaz vsebuje prikaze posameznih vsebin in je lahko izdelan v digitalni ali analogni obliki. Certifikat geodetskega načrta pa vsebuje osnovne informacije o naročniku in izdelovalcu geodetskega načrta, o natančnosti, viru in času zajema ali pridobitve podatkov ter o pogojih za uporabo geodetskega načrta. Certifikat podpiše odgovorni geodet in s tem potrdi, da je geodetski načrt izdelan v skladu s predpisi in z zahtevami naročnika.

 

Geodetski načrt lahko izdela geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje po zakonu o geodetski dejavnosti in ki ima po uredbi o določitvi seznama del na področju geodetske dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost življenja ali zdravja ljudi (Uradni list RS, št. 23/ 04), imenovanega odgovornega geodeta. Uredba namreč določa, da je izdelava geodetskih načrtov delo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na varnost življenja ali zdravja ljudi.

Hits: 3116

Z brskanjem po spletni strani www.geodet-md.net se strinjate z uporabo piškotkov.